Kto czyta książki, żyje podwójnie.
             Umberto Eco

Opis zdjęcia, a w nim ważne dla nas słowa kluczowe

REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ
 1. Z wypożyczalni mogą korzystać wszyscy uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły.
 2. Korzystanie z biblioteki jest bezpłatne.
 3. Każdy uczeń obowiązany jest zaznajomić się z regulaminem biblioteki.
 4. Jednorazowo można wypożyczyć 2 książki na okres 2 tygodni.
 5. Czytelnik może prosić o zarezerwowanie potrzebnej mu książki.
 6. Nie można wypożyczonych książek oddawać innemu czytelnikowi.
 7. Z zasobu księgozbioru podręcznego można korzystać wyłącznie na miejscu.
 8. Czytelnik odpowiada materialnie za zniszczenie i uszkodzenie wypożyczonych książek.
 9. Czytelnik zobowiązany jest odkupić zgubioną lub zniszczoną książkę.
 10. Na dwa tygodnie przed zakończeniem roku szkolnego każdy czytelnik ma obowiązek oddać wszystkie wypożyczone książki.
 11. Uczeń ma obowiązek dbać o książki i oddawać je w takim stanie, jakim wypożyczył.
 12. W bibliotece obowiązuje cisza i zakaz spożywania posiłków.